ใบเสนอราคากำลังจัดส่งให้คุณลูกค้าในอีกสักครู่ ขอขอบคุณคุณลูกค้า ที่ให้ความสนใจในสินค้าและบริการของทาง NARA ค่ะ